Priser og vilkår

Indlån

Kontotype

 Pålydende rente

 Nom. rente

Lønkonto

 0,000 %

 0,000 %

Budgetkonto

 0,000 %

 0,000 %

Knax/Ungdomskonto

 0,500 %

 0,501 %

Foreningskonto

 0,100 %

 0,100 %

Gravstedskonto

 0,100 %

 0,100 %

Opsparingskonto

 0,000 %

 0,000 %

Højrentekonto (efter aftale)

 0,000 % - 0,100 % 

 0,000 % - 0,100 %

Kapitalpension/Aldersopsparing *1)

 0,000 % - 0,250 %

 0,000 % - 0,250 %

Ratepension *1)

 0,000 % - 0,250 %

 0,000 % - 0,250 %

Børneopsparing

 1,000 %

 1,000 %

Børnebørnskonto

 0,500 %

 0,501 %

Indeksopsparing

 0,100 %

 0,100 %

Selvpension *1)

 0,000 % - 0,250 %

 0,000 % - 0,250 %

Etableringskonto

 0,250 %

 0,250 %

Super opsparing *2) 

 0,200 %

 0,200 %

Garantbeviser (ansvarlig kapital) *3)   

 3,000 %

 3,000 %

Alle rentesatser er variable.

Gældende fra 25.04.2017

 

 


*1) 

Trappe, hvor den pågældende rentesats er gældende for hele indeståendet.                                     

Kr. 0 - 49.999,99 0,000 %
Kr. 50.000 - 149.999,99: 0,000 %
Kr. 150.000 - 499.999,99: 0,100 %
Kr. 500.000 - derover: 0,250 %


*2)

Kræver helkundeforhold, og at man er garant for minimum kr. 10.000 og indskyder minimum kr. 100.000. Kontakt os for de nærmere vilkår.


*3)

Ansvarlig kapital, som ikke er dækket af Garantiformuen.
Den årlige tilskrivning af afkast fra garantikapital er ud fra størrelsen af garantikapitalen i det foregående kalenderår. Afkastet på garantikapital vil blive fastsat og oplyst løbende.
Sparekassens repræsentantskab skal dog godkende udbetalingen, før den kan finde sted.
Reglerne for garantikapital vil fremgå af sparekassens vedtægter.

Alle indskud på pensionsordninger og særlige indlån er fuldt ud dækket af Garantiformuen, og andre indskud op til modværdien af EUR 100.000 er dækket af Garantiformuen.

 


 

Udlån

Se skema med udlånsrentesatser her

 


 

Serviceydelser

Udbetaling via automat inden for åbningstid

 kr. 0

Udbetaling via automat uden for åbningstid

 kr. 0

Udbetaling via automat i andet institut

 kr. 0

Udbetaling ved kasseekspedition

 kr. 0

Betaling af indbetalingskort / FI-kort ved kasseekspedition

 kr. 30

Indbetalingskort / FI-kort via Netbank (standard-overførsel)

 kr. 0

Sammedags-overførsel via Netbank

 kr. 1

Straks-overførsel via Netbank

 kr. 2

Betaling via PBS

 kr. 0

Overførsel mellem egne konti via Netbank og kasseekspedition

 kr. 0

Overførsler til andet pengeinstitut via kasseekspedition

 kr. 30

Overførsel til ekstern konto via Netbank med lang besked til modtager

 kr. 25

Overførsel til ekstern konto via Netbank med kvittering til modtager

 kr. 25

Veksling af kontantvaluta - kunder

 kr. 0

Veksling af kontantvaluta - ikke-kunder

 kr. 50

Sparegrise for ikke-kontohavere

 kr. 50

Tømning af sparegrise for ikke-kontohavere

 kr. 50

Fotokopier (sort-hvide)

 kr. 1,50 pr. stk.

Fotokopier (farve)

 kr. 2,50 pr. stk.

Udbetaling på fremmede pengeinstitutter

 kr. 200

Visa/Dankort

 kr. 150 pr. år

MasterCard Debet (gratis for kunder under 18 år)

 kr. 150 pr. år

MasterCard Guld

 kr. 700 pr. år

Visa/Dankort og MasterCard - kontanthævning i udlandet

 kr. 30

Fornyelse af bortkommet/ødelagt Visa/Dankort eller MasterCard

 kr. 100

PBS kortspærring

 kr. 200

Boksleje størrelse 1

 kr. 225 + moms pr. år

Boksleje størrelse 2

 kr. 275 + moms pr. år

Boksleje størrelse 3

 kr. 350 + moms pr. år

Boksleje størrelse 4

 kr. 400 + moms pr. år

Ekspeditionsgebyr for lån og kreditter

 kr. 750

Ekspeditionsgebyr for kreditforeningssager

 kr. 4.000

Garantistillelse ved hjemtagelse af kreditforeningslån

 kr. 500

Tinglysning af skifteretsattest

 kr. 500

Panthaverdeklaration (bil)

 kr. 1.120

Oprettelse af udlægskredit / byggelån

 kr. 750

Kurskontrakt

 kr. 300

Indfrielse af kreditforeningslån

 kr. 300

Gebyr for bevilget overtræk

 kr. 350

Rykkergebyr

 kr. 100

Oprettelse af nyt depot

 kr. 75

Udenlandsk udbytte

 kr. 75

Netbank-adgang

 kr. 100 pr. år

Budgetadministration

 kr. 500 pr. år


Køb og salg af danske obligationer 0,15 % af kursværdi, min. kr. 175 og max. kr. 3.000.
Køb og salg af danske aktier 0,75 % af kursværdi under kr. 100.000, min. kr. 175. 
Køb og salg af danske aktier 0,50 % af kursværdi for handler over kr. 100.000.
Opbevaring af værdipapirer - VP's standardgebyrer.

Ovenstående priser på serviceydelser er gældende pr. 1. august 2017