Nyheder 

 

Årets Hane 2017 til ægtepar fra Koldmose

29-11-2017

Årets Hane 2017
tildelt aktivt ægtepar fra Koldmose

Årets Hane 2017 (1)

Lillian og Edwin Carstensen blev hædret ved en sammenkomst i Klim Sparekasse, og de to lokalhistoriske ildsjæle ses her i midten med sparekassedirektør Henrik Agesen til venstre og Lokalhistorisk Samvirkes formand, Otto Kjær Larsen, til højre.

 

Klim Sparekasse og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har for tredje gang uddelt hædersprisen Årets Hane, som består af en keramikfigur, udført af pottemager Rikke Kristensen fra Thorup Strand, samt tilhørende diplom.

Prisen er en anerkendelse af en ekstraordinær indsats i det lokalhistoriske arbejde rundt om i Han Herreds 24 sogne – fra Hannæs i vest til Øland i øst – og i år faldt valget på ægteparret Lillian og Edwin Carstensen fra Koldmose ved Tranum.

Parret har gennem mange år trukket et stort læs og på bedste vis været et forbillede i at formidle lokalhistorie, både i deres eget lokalområde og i Han Herred som helhed, fremhævede samvirkets formand, Otto Kjær Larsen, i sin motivation for tildelingen.

− I bor i det område, hvor Johan Skjoldborg grundlagde sin forfattervirksomhed og udfoldede sit omfattende historiske arbejde, og måske har det været en inspiration for jer til at tage så aktivt del i lokalhistorien, som I to gør?

Formanden nævnte eksempelvis sommerens levendegørelse af herregården Bratskov, hvor parret gennem mange år har været blandt hovedkræfterne – Lillian med sit talent for at organisere og Edwin med sin interesse for gamle håndværk og redskaber, som han formidler på bedste vis til de mange hundrede besøgende.

Dernæst etableringen af de to mindepladser for faldne engelske flyvere i Tranum Klitplantage 13. august 1940, hvor det initiativrige ægtepar gik i spidsen for projektet og var værter for de mange besøgende ved afsløringen af mindestenene på 73-års dagen i 2013.

− Og hvert år siden har I været med til at højtideligholde dagen, så den dyrt betalte kamp for friheden ikke går i glemme, understregede Otto Kjær Larsen.

Endvidere Han Herred Bogens redaktionsudvalg, hvor Lillian trådte ind for et par år siden og har bidraget med en personlig beretning fra Svinkløv Badehotel til den netop udkomne udgave af årbogen. Og ikke mindst Øster Han Herreds Egnssamling og de lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose, hvor begge ægtefæller har lagt mange kræfter for dagen og været med til at organisere og formidle historie til glæde for ikke alene lokalområdet, men også gæster udefra i stort tal.

Årets Hane er tidligere tildelt Lis og Erling Jensen, Klim, samt Ejgil Bodilsen, Fjerritslev.

Årets Hane 2017 (2)

Sparekassedirektør Henrik Agesen (tv) glædede sig over at kunne overrække Årets Hane med tilhørende diplom til de to lokalhistoriske ildsjæle fra Koldmose, Lillian og Edwin Carstensen.

Nyheder