+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

04-10-2018


I Klim Sparekasse har vi siden 1877 bakket op om mange forskellige lokale projekter, hvis vi har vurderet, at de er bæredygtige og har den brede befolknings opbakning.

Projekt Vester Thorup Højskole, som en gruppe lokale ildsjæle for tiden arbejder ihærdigt med at realisere, kan i bedste fald få særdeles stor betydning for vores lokalområde i fremtiden. Forøget bosætning, lettere salg af huse, højere butiksomsætning, forøget aktivitet i foreningslivet, generelt mere liv i lokalområdet, flere børn i skolerne, flere lokale arbejdspladser, bredere kulturudbud og mere turisme er jo eksempler på sandsynlige positive konsekvenser for vores lokalområde, hvis højskoleprojektet lykkes.

En velfungerende højskole i den vestlige del af Jammerbugt Kommune kan således blive et særdeles vigtigt element for en fortsat positiv landdistriktsudvikling i Thorup-Klim-området i fremtiden.

En mulighed, som bør bakkes op af flest mulige lokale borgere og foreninger samt naturligvis Jammerbugt Kommune.

Henrik Agesen, direktør, Klim Sparekasse


Kaution for Vester Thorup Højskole

Når en ny højskole skal åbne, kan den først begynde at modtage statstilskud, efter at 24 årselever er opnået. Det vil sige, at kursisterne til sammen har været på skolen i 960 (24 x 40) kursusuger.

Statstilskuddet udgør næsten 2/3 af skolens indtægter, så i løbet af det første skoleår vil der blive oparbejdet et stort underskud.

Men tilskudsreglerne åbner for en anden mulighed:

»Der kan udbetales forskud til en nyoprettet skole, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af de udbetalte beløb. Garantien skal dække udbetaling af forskud og tilskud, indtil mindstekravene i lovens § 9 er opfyldt, dog mindst seks måneders tilskud.«

Det vil være den realistiske mulighed for at kunne få driften af den nye Vester Thorup Højskole til at hænge økonomisk sammen det første, vigtige skoleår:

At privatpersoner, foreninger, fonde og pengeinstitutter til sammen tegner sig for en kaution på i alt 2,5 mio. i et år (et beløb, som Revisionsselskabet BDO har beregnet). Det er vigtigt at understrege, at kautionen kun angår eventuel tilbagebetaling af statstilskud – og altså ikke højskolens drift i øvrigt. Denne kaution skal ikke bruges til andet og kan ikke komme andre parter i hænde. Når det første skoleår er godt overstået, falder kautionen selvfølgelig bort.

Klim Sparekasse har erklæret sig parat til at registrere kautionister og vil også selv påtage sig en del af byrden, hvis der er bred opbakning fra lokale borgere og foreninger.

Anders Moltsen, på vegne af initiativgruppen bag Vester Thorup Højskole

Henrik Agesen, direktør

En velfungerende højskole i den vestlige del af Jammerbugt Kommune kan således blive et særdeles vigtigt element for en fortsat positiv landdistriktsudvikling i Thorup-Klim-området i fremtiden.

Klim Sparekasse hjælper med kaution for private og erhvervsdrivende, der vil støtte oprettelsen af højskolen

Læs mere om højskolen her

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok