+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

30-08-2018

 

Solidt regnskab for 1. halvår 2018

Klim Sparekasse kommer ud af første halvår 2018 med et overskud på godt 3,71 mio. kr. før skat, hvilket er helt på niveau med resultatet for samme periode af 2017. Den nordjyske sparekasse kan dog underrette om et samlet forretningsomfang, som er steget 9 pct. til 609 mio. kr. En nettotilgang af ca. 150 nye kunder bidrager til den meget positive udvikling. Sparekassen har nu 3.850 aktive kunder.

Se halvårsregnskab 2018 i pdf-udgave her

 

Resultatopgørelsen

Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 7,8 pct. til 9,4 mio. kr., som især skyldes stigende aktivitet med finansiering af boliger og biler, men også betydelig travlhed på investeringsområdet. Nettorenteindtægterne er steget 1,4 pct., hvilket skyldes en kombination af forøget udlån og faldende renteudgifter til indlån.

Fonds- og valutabeholdningen har givet en samlet kursgevinst på 410.000 kr., hvor denne post i 2017 udviste en kursgevinst på 1,3 mio. kr.

De samlede udgifter til personale og administration udgør 6,1 mio. kr. mod sidste års 5,6 mio. kr., svarende til en stigning på 8,5 pct. Betydelige stigninger i omkostninger til edb, administration og support er årsagen.

På posten nedskrivninger på udlån kan netto indtægtsføres 184.000 kr., hvor der i 2017 var en udgift på 570.000 kr. på denne post.

 

Balancen

Udlån udgør pr. 30. juni 2018 185,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,5 pct. i forhold til 1. halvår 2017 og en stigning på 9 pct. i forhold til ultimo 2017. Det er en meget glædelig udvikling, og i fremtiden håbes på en årlig stigning i samme niveau.

Indlån udgør 353,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,6 pct. i forhold til 1. halvår 2017 og en stigning på 5,2 pct. i forhold til ultimo 2017.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2018 74,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,6 mio. kr. i forhold til 30. juni 2017.

Garantierne er opgjort til 69,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 24,3 pct. i forhold til 30. juni 2017 som følge af mange bolighandler og hjemtagelse af kreditforeningslån.

I forhold til 1. halvår af 2017 er balancen steget 6,6 pct. til 434,8 mio. kr.

Sparekassens solvens udgør nu 22,3 pct., hvor lovens mindstekrav udgør 8 pct. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,5 pct. Likviditetsoverdækningen i Klim Sparekasse udgør 365 pct., og udlån i forhold til egenkapital udgør kun faktor 2,5, hvilket dokumenterer, at sparekassen er særdeles solid og godt polstret til at imødekomme fremtidens forøgede kapitalkrav.

 

Generelle forhold – mange nye kunder

Vi er særdeles tilfredse og stolte over den store opbakning fra såvel bestående som nye kunder til vores lokale og selvstændige sparekasse med 11 ansatte.

Sparekassens ca. 1.130 garanter har fået udbetalt 3 pct. i rente af garantkapitalen i 2017.

Sparekassen forventer, at årsresultatet af den primære drift (resultat før kursreguleringer og nedskrivninger) bliver i størrelsesorden 6 mio. kr.

Henrik Agesen, direktør
Telefon 96 18 01 31
ha@klimsparekasse.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok