Corp. Governance

Corporate Governance
– god selskabsledelse og ekstern revision

logo-paa-gavl.jpg

Det fremgår af linket nedenfor, hvordan Klim Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses »Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013«.

Klim Sparekasse har endvidere i forlængelse heraf redegjort for efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013.

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden fra 1. januar 2016 – 31. december 2016

Klim Sparekasses indstilling til Corporate Governance 2016

 

Lønpolitik

Klim Sparekasses lønpolitik 2017