Rådgivning

Klim Sparekasse – en professionel sparringspartner

Som erhvervsdrivende er det vigtigt med gode rådgivere at støtte sig til.

Vi vil gerne være din sparringspartner, når det gælder etablering, finansiering af nyanskaffelser, investering, pension og forsikring.

Vores målgruppe er mindre og mellemstore virksomheder inden for landbrug, fiskeri, produktion, håndværk, handel og serviceerhverv.

Er du butiksdrivende eller på anden måde modtager kontanter og checks, tilbyder vi gratis møntoptælling og døgnboks.