Institutioner

Skoler

Thorup-Klim Skole (Thorup-Kllim Samdrift)

Klim Friskole

Hannæsskolen Frøstrup/Vesløs

Vejlernes Naturfriskole

Bjerget Efterskole

Han Herreders Ungdomsskole

Børneinstitutioner

Storkereden v/Thorup-Klim Skole (Thorup-Klim Samdrift)

Klim Fribørnehave og Vuggestue

Hannæsbørnehaven Frøstrup

Viben - Vejlernes Naturbørnehave

Plejecentre

Plejecenter Solgaarden

Plejecenter Trye

Andre institutioner

Solkrogen