+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Kirker

Han Herred – landet med de 29 kirker

Klim Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn fra senmiddelalderen. I 1847 blev der bygget korsarme mod både syd og nord og i 1870 våbenhus mod syd. Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1610. I det nuværende våbenhus fra 1988 ses Klim-stenene, to gravsten fra 1100-tallet, som blev fundet i 1880.

Klim Sogn

 

Klim Valgmenighedskirke

Indviet som frimenighedskirke 10. november 1883 på Martin (Morten) Luthers 400-års dag (derfor også kaldet Morten Luthers Kirke). Tårnet er tilføjet i 1919. Altertavle fra 1908. Døbefonten er fremstillet af limsten fra Klim Bjerg. Valgmenighedskirke fra 1968.

Klim Valgmenighed

 

Vester Thorup Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500. Nuværende våbenhus er fra ca. 1900. Altertavle og prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Pulpitur fra 1716 med pietistiske malerier fra 1729. Minde over 13 omkomne søfolk på kirkegården.

Vester Thorup Sogn

 

Vust Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500 med tagryggen vinkelret på kirken. Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1700. Benyttet til tv-serien »Fiskerne«.

Vust Sogn

 

Lild Strand Kirke

Fiskerlejets oprindelige redningshus fra 1886. Ombygget og indviet til kirke med våbenhus og kor palmesøndag 2. april 1950. Alterkrucifiks af Niels Helledie opsat 2008 i 125-året for den første bebyggelse i Lild Strand.

Lild Sogn

 

Lild Kirke

Bygget i sengotisk stil ca. 1460 af bl.a. lim- og flintesten fra Bulbjerg. Tårn og våbenhus fra samme periode. Den nordlige korsarm er fra 1801. Overligger fra sydindgangen til Tømmerby Kirke er indmuret over korvindue i østgavlen. Alterkrucifiks af Axel Poulsen fra 1942 og prædikestol fra slutningen af 1500-tallet.

Lild Sogn

 

Tømmerby Kirke

Bygget ca. 1130-50 og indviet Sankt Botulf (Budolf). Tilknyttet Hannæs (Næsbo) Ting som »fjerdingskirke«. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. På kirkens apsis ses seks stenrelieffer, der fortæller en historie. Altertavle og prædikestol fra ca. 1600. I nærheden var en helligkilde, Bodils Kilde.

Tømmerby Sogn

 

Øsløs Kirke

Bygget i 1100-tallet. Tårn med indbygget våbenhus fra ca. 1500. Altertavle fra 1922 og prædikestol fra ca. 1600.

Øsløs Sogn

 

Vesløs Kirke

Bygget i 1100-tallet og er eneste af Han Herreds romanske sognekirker, der aldrig har haft tårn, men kun en lille »tagrytter« til klokken på taget. Våbenhus fra nyere tid. Altertavle fra 1701 og prædikestol fra slutningen af 1500-tallet.

Vesløs Sogn

 

Vesløs Valgmenighedskirke

Indviet 25. oktober 1911 og opført med frimenighedskirker i Trængstrup og Søttrup på Himmerland som forbillede. Klokketårn som »tagrytter«. Kirkegård anlagt 1914. Altertavle af Chr. Andersen, Thisted, fra 1912. Lokalt fremstillet døbefont.

Klim Valgmenighed – Hannæs-kredsen

 

Arup Kirke

Bygget i 1100-tallet og indviet til Sankt Morten. Tårn fra ca. 1500 (ombygget 1927) og våbenhus fra 1839. Altertavle fra ca. 1580 og prædikestol fra 1593.

Arup Sogn

 

Besøg de øvrige 18 kirker i Han Herred her

Kilde: »Han Herred – den skønneste plet i kongeriget«, udgivet af Han Herred Turistforening, 2. udgave 2014