+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Hvidvask og Finansiering af terrorisme

Klim Sparekasse arbejder aktivt med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Sparekassen er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, i daglig tale kaldet hvidvaskloven.

Det er vores hensigt at minimere risikoen for, at Klim Sparekasse bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Vi samarbejder med tilsynsmyndighederne og arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, således bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering sker så effektivt som muligt.

Alle medarbejdere i sparekassen gennemgår løbende uddannelse på området, så de er klædt på til at varetage deres opgaver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Sparekassen har politikker og forretningsgange der hjælper medarbejderne med at identificere mistænkelige forhold.

Klim Sparekasse tilslutter sig Finans Danmarks 6 adfærdsprincipper

 

Legitimation

Hvorfor alle de oplysninger?

At drive sparekasse handler i dag om meget andet end at hjælpe vores kunder med at have en sund økonomi og råd til at realisere så mange drømme som overhovedet muligt.

Èn af de andre meget vigtige opgaver vi har, er at hjælpe myndighederne med at forhindre hvidvask af penge, skatteunddragelse, socialt bedrageri og terrorfinansiering.

Klim Sparekasse er sammen med de øvrige pengeinstitutter om at bekæmpe terrorfinansiering og hvidvask af penge. Som kunde i Klim Sparekasse skal du derfor give en række oplysninger. Det gælder blandt andet ved:

  • Oprettelse af en konto eller et kundeforhold i øvrigt
  • Kontante udbetalinger eller indbetalinger
  • Når du optræder som kautionist
  • Når du vil oprette nye produkter
  • Når vi opdager noget usædvanligt i forhold til normal kundeadfærd
  • Løbende, når vi skal ajourføre vores oplysninger om dig

Klim Sparekasse skal bruge oplysningerne til at opnå kendskab til vores kunder og deres formål med at være kunde hos os. Det er derfor, at vi beder om kopi af pas (kørekort) og sundhedskort. Selvom du har været kunde i sparekassen i mange år, kan du opleve at blive bedt om at aflevere dokumentationen endnu engang, så vi kan sikre at oplysningerne er tidssvarende.

Udover at Klim Sparekasse beder om diverse oplysninger om formål og omfang af kundeforholdet overvåger sparekassen kundernes transaktioner i sparekassen. Overvågningen sammenholdes med kundens formål og omfang og skulle der være uoverensstemmelser, kan dette medføre, at du bliver kontaktet af sparekassen for flere oplysninger.

Klim Sparekasse tilslutter sig Finans Danmarks adfærdsprincipper

 

Kontante ind- og udbetalinger

Klim Sparekasse er forpligtet til at følge de krav som hvidvaskloven stiller.

Det indebærer blandt andet, at vi skal indhente informationer om vores kunders større kontante ind- og udbetalinger.

Det betyder, at hvis du skal hæve eller indsætte større beløb i danske kroner eller udenlandsk valuta vil du opleve, at sparekassen spørger ind til hvor pengene kommer fra eller hvad de skal bruges til. Du kan også opleve, at du skal underskrive en erklæring om formålet med transaktionen.