+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

23-08-2019

 

Med et overskud på godt 5,05 mio. kroner før skat har sparekassen forbedret sit resultat med 36 pct. i forhold til 1. halvår 2018

 

Klim Sparekasse kommer ud af første halvår 2019 med et overskud på godt 5,05 mio. kroner før skat, hvilket er det hidtil bedste halvårsresultat i sparekassens historie.

Der er tale om en forbedring på 36 pct. i forhold til samme periode af 2018, oplyser direktør Henrik Agesen.

Den nordjyske sparekasse kan tillige berette om et samlet forretningsomfang, som er steget 3 pct. til 627 mio. kroner. En nettotilgang af ca. 150 nye kunder bidrager til den meget positive udvikling, og Klim Sparekasse har nu ca. 4.000 aktive kunder.  

Nettorente- og gebyrindtægter er steget med 10,9 pct. til 10,4 mio. kroner, som især skyldes stigende aktivitet med finansiering af boliger og biler, men også betydelig travlhed på investeringsområdet. Nettorenteindtægterne er steget 5,5 pct., hvilket skyldes en kombination af forøget udlån og faldende renteudgifter til indlån.  

Fonds- og valutabeholdningen har givet en samlet kursgevinst på 1.419.000 kroner, hvor denne post i 2018 udviste en kursgevinst på 410.000 kroner.

De samlede udgifter til personale og administration udgør 6,5 mio. kroner mod sidste års 6,1 mio. kroner, svarende til en stigning på 6,7 pct. Betydelige stigninger i omkostninger til edb, administration og support er årsagen, uddyber Henrik Agesen.

Nedskrivninger på udlån kan netto udgiftsføres med 98.000 kroner, hvor der i 2018 var en indtægt på 184.000 kroner på denne post.

Udlån udgør pr. 30. juni 2019 197,1 mio. kroner, hvilket er en stigning på 6,3 pct. i forhold til 1. halvår 2018 og en stigning på 3,1 pct. i forhold til ultimo 2018.

− Det har stor betydning for den fremtidige driftsindtjening, at der sker en kontrolleret stigning i udlånet, hvorfor ovennævnte stigninger er meget tilfredsstilende, noterer Henrik Agesen sig.

Indlån udgør 367,8 mio. kroner, hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til 1. halvår 2018 og en stigning på 2,8 pct. i forhold til ultimo 2018.

Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2019 81,5 mio. kroner, hvilket er en stigning på 7,3 mio. kroner i forhold til 30. juni 2018.

Garantierne er opgjort til 62,1 mio. kroner, hvilket er et fald på 11,2 pct. i forhold til 30. juni 2018 som følge af lidt færre bolighandler og tillægslån i kreditforeninger.

I forhold til 1. halvår af 2018 er balancen steget 4,5 pct. til 454,2 mio. kroner.

Sparekassens solvens udgør nu 23,3 pct., hvor lovens mindstekrav udgør 8 pct. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 11,9 pct.

− Likviditetsoverdækningen i Klim Sparekasse udgør 346 pct., og udlån i forhold til egenkapital udgør kun faktor 2,4, hvilket dokumenterer, at sparekassen er særdeles solid og godt polstret til at imødekomme fremtidens forøgede kapitalkrav, påpeger direktøren.

− Vi er særdeles tilfredse og stolte over den store opbakning fra såvel bestående som nye kunder til vores lokale og selvstændige sparekasse med 10 ansatte. Sparekassens primære kundeområde er området mellem Thisted, Aalborg og Aars, hvori 80 pct. af kunderne er bosat.  

Sparekassens ca. 1.200 garanter har fået udbetalt 3 pct. i rente af garantkapitalen i 2018.    

Sparekassen forventer, at årsresultatet af den primære drift – dvs. resultat før kursreguleringer og nedskrivninger − bliver i størrelsesorden 6,5 mio. kroner, hvilket er en opjustering på ca. 0,9 mio. kroner.

− Vi er særdeles tilfredse og stolte over den store opbakning fra såvel bestående som nye kunder til vores lokale og selvstændige sparekasse, lyder det fra direktør Henrik Agesen efter et nyt rekordresultat i Klim Sparekasse. Foto: Mattias Bodilsen

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok