+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

21-05-2020

Klim Sparekasse lukker filialen i Øsløs

Bestyrelsen og ledelsen i Klim Sparekasse har med virkning fra 1. juni 2020 besluttet at lukke sparekassens filial i Øsløs.

Afdelingen har de seneste mange år haft åbent hver mandag fra kl. 13.30 – 15.30 og hver torsdag fra kl. 13.30 – 17.30. Kunderne er løbende blevet betjent af af to ansatte, som har kørt ud fra hovedafdelingen i Klim.

Klim Sparekasse har haft afdelingen i 38 år, hvoraf de seneste 20 år har været på den nuværende placering på Bygholmvej 9. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med vore mange kunder på Hannæs gennem de mange år. Afdelingen har haft stor betydning for udviklingen i sparekassens kundeunderlag og medvirket til sparekassens flotte økonomiske udvikling gennem årene, men vi må også konstatere, at afdelingen nok er den sidste deltidsåbne filial i Danmark.

Især efter finanskrisen har pengeinstitutsektoren i Danmark oplevet stærkt forøgede krav til indberetninger til myndigheder og voksende administrative byrder, som fylder ekstraordinært meget i et lille lokalt pengeinstitut, hvor man ikke har særskilte afdelinger til at tage sig af de slags opgaver.

Den digitale udvikling har tillige medført, at en lang række opgaver kan klares af kunderne selv med løsninger som for eksempel Netbank, Mobilbank, betalingskort og MobilePay. Kundernes behov for udbetaling af kontanter og hjælp til betalinger er således faldet kraftigt. I stigende grad møder vi kunderne via telefon, e-mail og fysiske møder i forbindelse med rådgivning omkring for eksempel boligkøb, bilfinansiering, investering, forsikringer, pension og kreditforeningslån. Allerede i dag klares mange af disse møder i sparekassens afdeling i Klim eller ude hos kunden.

I bestræbelserne på at udnytte personaleressourcerne bedst mulig i fremtiden til gavn for såvel kunder som sparekassen, er det således besluttet at samle alle kræfter i Klim. Hele personalet fortsætter uændret, således at kunderne fortsat kan komme i kontakt med deres sædvanlige kunderådgiver. Det er vigtigt, at rådgiverne kan koncentrere sig om at give kunderne en professionel og personlig rådgivning, når kunderne har behov herfor. Med ændringen vil Klim Sparekasse kun være endnu mere konkurrencedygtig til gavn for såvel nuværende som nye kunder.

Filialen i Øsløs lukkes således ikke af økonomiske årsager men for at undgå spildtid, transport og ekstra administrative opgaver. Det er vigtigt at præcisere, at Klim Sparekasse fortsat vil understøtte kunder og foreningsliv på Hannæs i mindst samme omfang som hidtil. Vi støtter altid gode lokale projekter, som kan bidrage til en fortsat positiv udvikling for hele egnens befolkning. Vi håber således også at modtage ansøgninger om støtte i fremtiden, da Hannæs altid vil være en del af lokalsamfundet og forretningsgrundlaget for Klim Sparekasse.

Bygningen i Øsløs sættes nu til salg, og den er indrettet, så den relativ let kan omdannes til bolig med god beliggenhed og udsigt til fjorden.

Vi håber således, at kunderne trods alt vil tage godt imod ændringen, og såfremt man har spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte direktør, Henrik Agesen på telefon 96 18 01 31 eller e-mail ha@klimsparekasse.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok