+45 98 22 52 55

 

Følg os på de sociale medier 

 

 

Følg os på de sociale medier 

 

06-05-2022

Ny administrerende direktør for Klim Sparekasse

Klim Sparekasses direktør Henrik Agesen meddelte i efteråret 2021, at han ønskede at fratræde i efteråret 2022, når bestyrelsen havde fundet en afløser, og den nye direktør var ansat og havde fundet sig til rette i jobbet. 

Vi kan med stor tilfredshed meddele, at bestyrelsen har ansat Alex Andersen (50 år) med virkning fra og med 1. august 2022. 

Alex Andersen bliver ny administrerende direktør, og sparekassens hidtidige direktør Henrik Agesen fratræder ved udgangen af 2022. 

Alex Andersen er født og opvokset i Viborg, og har opbygget og ledet erhvervs- og kreditafdelinger i lokale sparekasser, været økonomidirektør og siddet i direktionen i en landsdækkende andelskasse. Alex Andersen har således indgående erfaring med udvikling og ledelse af en lokal sparekasse, herunder et dybt indblik i forholdene hos både erhvervs-, landbrugs- og privatkunder såvel som de mange forskellige dele af pengeinstitutdrift. 

Uddannelsesmæssig baggrund er civiløkonom og forskellige leder- og bankuddannelser samt en Executive Management-uddannelse fra Insead. 

– Jeg glæder mig til at komme tilbage og arbejde i et lokalt kundeejet pengeinstitut igen. Klim Sparekasse bygger på stærke værdier hvor fællesskab, foreningsliv, det personlige og lokale samt ønsket om selvstændighed betyder rigtig meget. 

Bestyrelsen har oplevet en stor interesse for Klim Sparekasse i processen med finde en egnet kandidat. 

– Der har været mange velkvalificerede ansøgere og vi er stolte over, at der har været så mange der har vist interesse for at stå i spidsen for Klim Sparekasse. Det sender et signal om, at der er stor tillid til Klim Sparekasse og troen på dens berettigelse fremover. 

Alex Andersen overtager ansvaret fra nuværende direktør, Henrik Agesen, der efter knap 40 års ansættelse, heraf de seneste 21 år som direktør for Klim Sparekasse, efter eget ønske overdrager roret. 

– Det har været en fantastisk spændende og lærerig tid i Klim Sparekasse med konstant nye udfordringer gennem alle årene. Samarbejdet med vore kunder og de omkringliggende lokalsamfund har været en stor fornøjelse, og det har fyldt en stor del af mit liv både forretningsmæssigt og privat. Jeg har ikke fortrudt en eneste gang, at jeg valgte Klim Sparekasse som min arbejdsplads gennem de mange år. Når man er opvokset i lokalsamfundet og tillige bor og arbejder her i den lokale sparekasse, smelter arbejde og fritid ofte sammen. 

Henrik Agesen har en enorm stor del af æren for, at Klim Sparekasse er det den er i dag. I hans tid som direktør, er sparekassen vokset støt og roligt, og egenkapitalen er seksdoblet til næsten 100 mio.kr., og sparekassen er i dag et af landets absolut mest solide pengeinstitutter. 

– Der skal lyde en stor tak til Henrik Agesen for hans store og ihærdige indsats for sparekassen som direktør gennem 21 år. Han kan med stolthed aflevere en veldrevet sparekasse til vores nye direktør. 

Bestyrelsen har stor tillid til, at Alex Andersen kan videreføre en sikker og solid drift, som har været kendetegnende for Klim Sparekasse i mange år. 

– Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere Alex Andersen. Vi ser meget frem til samarbejdet og Alex matcher i den grad vores værdier i Klim Sparekasse og ønsker for fremtiden som et selvstændigt pengeinstitut. Vi er sikre på, at han er i stand til at udmønte vores strategi og med hans kompetencer og personlighed være med til at sikre det lokale kendskab og nærheden til alle vores kunder. 

Finanstilsynet har Fit & Proper godkendt Alex Andersen som ny administrerende direktør for Klim Sparekasse. 

 

Sonia Luther 
Formand for Klim Sparekasse