+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

09-05-2023

Over 400 garanter til fest

Sparekassen havde i midten af april samlet mere end 400 mennesker i Thorup Klim Hallen til den årlige garantfest.

– I sparekassen er vi ydmyge, taknemmelige og stolte over den store opbakning til sparekassen, udtaler adm. direktør Alex Andersen.

Sparekassens formand Sonia L. Nielsen berettede om det forgangne år i sparekassen, hvor hun blandt andet benyttede lejligheden til at byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Lasse Vilsen og Lars Lynglund. Samtidig takkede hun de to afgående bestyrelsesmedlemmer Per Boelt Christensen og Svend Sunesen for mere end 30 års tro tjeneste i sparekassens bestyrelse.

Adm. direktør Alex Andersen gennemgik årsrapporten for 2022, og der foruden blev de fremmødte underholdt af Jonas Mogensen (Allan fra minkavlerne) – og musikken blev leveret af Devotion v/Daniel Stjernholm Andersen.

Stor tak til alle jer frivillige, der var med til at skabe nogle fantastiske rammer for garantfesten og ikke mindst til Konrad & Marian for som altid super god mad.