+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

14-03-2019

 

Klim Sparekasse med 11 ansatte er tilfreds med et overskud for 2018 på 6.042.000 kroner før skat. Der er tale om en tilbagegang på 2.180.000 kroner i forhold til 2017 på grund af faldende kursgevinster på sparekassens fondsbeholdning. Egenkapitalforrentningen før skat udgør 8,1 pct.

Sparekassen har en stor overskudslikviditet, som er næsten uden forrentning, men alligevel er der en meget glædelig udvikling i basisindtjeningen, idet netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 4,3 pct. til 18,6 mio. kroner − det hidtil bedste i sparekassens historie.

Kundernes loyale opbakning til sparekassens samarbejdspartnere medvirker i væsentlig omfang til de stigende indtægter. En flot tilgang af nye kunder samt stigende udlån i 2018 understøtter den positive udvikling. Omkostninger til personale og administration er dog steget med 13,7 pct. i forhold til 2017, hvilket skyldes stigende omkostninger til it, konstant forøgede administrative opgaver samt ansættelse af yderligere personale.

Forbedrede økonomiske forhold med faldende arbejdsløshed og positiv udvikling i privatøkonomien hos en betydelig del af sparekassens kunder medvirker til et fald i årets nedskrivninger, fra en udgift i 2017 på 803.000 kroner til en lille nettoindtægt i 2018 på 261.000 kroner.

Kursreguleringer er positive med 151.000 kroner, hvilket er en nedgang på 2,3 mio. kroner i forhold til 2017. Sparekassens beholdning af værdipapirer udgør med udgangen af 2018 i alt 153 mio. kroner. Langt størstedelen af dette beløb er placeret i korte obligationer med lav risiko. Klim Sparekasse investerer ikke i pantebreve og valuta.

 

Stigende forretningsomfang

På balancesiden er sparekassens udlån steget med 12,4 pct. til 191 mio. kroner. Fremgangen skyldes en stigende optimisme blandt såvel erhvervs- som privatkunder. Der har været en flot fremgang i finansiering af bolighandler og bilhandler, hvilket er meget positivt for sparekassens fremtidige indtjening.

Indlån er steget med 6,4 pct. til 358 mio. kroner. Det samlede forretningsomfang − udlån, indlån og garantier − er steget med 5 pct. til 613 mio. kroner.

Ultimo 2018 kan den samlede egenkapital opgøres til 77,1 mio. kroner, hvilket er en stigning på 7,5 pct. Garantkapitalen er steget med 8,3 pct. til 12,5 mio. kroner fordelt på ca. 1.195 garanter.

 

Solvens og likviditet

Sparekassens solvens udgør herefter 22,6 pct. ultimo 2018, og solvensbehovet er opgjort til 11,9 pct., hvilket giver Klim Sparekasse en overdækning på hele 10,7 pct. Sparekassen er således godt forberedt til de nye, større kapitalkrav i fremtiden.

En overdækning i forhold til lovkrav om likviditet på 540 pct. er ligeledes meget solidt.

Overordnet er vi således særdeles tilfredse med sparekassens udvikling og glæder os over den store opbakning til vores lokale, selvstændige sparekasse i Jammerbugt Kommune.

 

Budget 2019

Der forventes for 2019 et resultat før kursreguleringer, tab, nedskrivninger og skat på ca. 6,2 mio. kroner, hvilket er en svag stigning i forhold til 2018.

 

 

Nærmere oplysninger fås hos:

Direktør Henrik Agesen,
telefon 96 18 01 31 eller 21 72 92 57 (mobil)

 

ÅRSREGNSKAB FOR KLIM SPAREKASSE

Hoved- og nøgletal fra årsregnskab 2018 (2017-tal i parentes)

 • Basisindtægter: 18,6 mio. kr. (17,9)
 • Driftsudgifter: 12,7 mio. kr. (11,2)
 • Nedskrivninger på udlån: 0,3 mio. kr. (0,8)
 • Resultat før skat: 6,0 mio. kr. (8,2)
 • Udlån: 191,1 mio. kr. (170,1)
 • Indlån: 357,7 mio. kr. (336,1)
 • Egenkapital: 77,1 mio. kr. (71,7)
 • Solvensprocent: 22,6 (22,4)
 • Solvensbehovsprocent: 11,9 (10,5)
 • Udlån i forhold til egenkapital: 2,5 (2,4)
 • Likviditetsoverdækning i procent: 540,0 (374,9)
 • Antal kunder: 3.950 (3.800)
 • Antal garanter: 1.195 (1.175)

Se hele årsrapporten i pdf-udgave her

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok